Två timmar gratis parkering på Konstfabriken!

Hurra!

Man får nu två timmar gratis parkering på Konstfabrikens Autopark områden!

Man får gratistimmarna genom att trycka på parkeringsautomatens gröna knapp. Om man vill parkera tre timmar så betalar man för en timme (1,50 €) och trycker på knappen, och får alltså tre timmar parkeringstid.

Välkommen!

Här är också Borgå Stads parkeringskarta som visar också alla gratis parkeringsplatsen i stan.